gierzwaluwen project

Het jaar 2017 nadert zijn einde. Eindelijk is het onderzoek van de  aanvragen voor nestkasten afgerond. We kunnen nu beginnen met al de kandidaten op de hoogte te brengen van de resultaten van dit onderzoek. Hopelijk kunnen de nestkasten worden opgehangen vóór de gierzwaluwen terugkeren uit Afrika.