Enkele waarnemingen

Enkele waarnemingen gedaan in maart in de Wolvenberg.

Onbekende bloem

Onbekende bloem, zeer snel verdwenen (opgegeten?)

Maarts viooltje

Maarts viooltje

Hondsdraf

Hondsdraf