Atalanta vlinder

In de Wolvenberg zag ik deze Atalanta vlinder. Deze trekvlinder is een zeer algemeen voorkomende vlinder. De plant waarop de vlinder haar eitjes afzet is de Grote brandnetel: is de waardplant voor de Atalanta.

Een trekvlinder is een vlinder die migreert over grote afstanden, naar gebieden waar de vlinder zich niet blijvend kan vestigen.  Door te trekken vermijden de vlinders ongunstige omstandigheden, zoals slecht weer, gebrek aan voedsel of overpopulatie.

De atalanta vlinder

De Atalanta vlinder op zijn of haar waardplant

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Grote brandnetel is een tweehuizige plant d.w.z. er zijn vrouwelijke en mannelijke planten. Aan een bloeiende plant is tamelijk eenvoudig te zien of het een vrouwelijke of mannelijke plant betreft.

Vrouwelijke grote brandnettel

De Grote brandnetel, de vrouwelijke plant. Men ziet duidelijk de wat pluizige bloemen op de pluimen

 

 

 

 

 

 

 

Mannelijke grote brandnetel

De Grote brandnetel, waarbij de pluimen bedekt zijn met erg kleine bloemen, die bij rijpheid opengaan.