Algemene Vergadering 15 maart 2019

Gaat door in De Groene Waterman, Wolstraat 7, 2000 Antwerpen. Start om 19u30.
Wat kunnen jullie zoal verwachten? Een overzicht van onze activiteiten 2018 voorzien van pittige commentaar. De verkiezing van een nieuw bestuur, stel je hiervoor zelf kandidaat!! En een boeiende voordracht “Wat leveren de overkappingsplannen op voor de Antwerpse natuur” door Prof. Geert De Blust (UA).
Nieuwe en “oude” vrijwilligers leren elkaar beter kennen bij een natje en een droogje!
Bevestig nu je komst op secretariaat@natuurpuntantwerpenstad.be en meld ons via dezelfde weg – vóór 5 maart 2019 – je kandidatuurstelling als bestuurslid. We zoeken nieuwe mensen met nieuwe ideeën!
We verwachten je graag, tot dan!