Menu

Natuurpunt Antwerpen Stad beheert waardevolle natuurgebieden en tracht via overleg met het stadsbestuur het natuurbeheer in parken, groene ruimten en de bermen van de belangrijkste verbindingswegen en spoorwegen te verbeteren.

In het district Berchem beheren we een belangrijk erkend natuurgebied: de Wolvenberg. Het gebied is gelegen tussen de Singel, de Grotesteenweg, de Posthofbrug en de ring van Antwerpen. Het sluit aan bij het complex van bermen langs de kleine ring rond Antwerpen (R1) en de spoorlijn Antwerpen-Gent en staat zo in verbinding met het provinciaal park en natuurgebied Ter Rivierenhof in Deurne in het noorden en de Hobokense Polder in het zuiden.

Daarnaast beheren we een aantal natuurpercelen in het park de Brilschans aan de andere kant van de ring, recht tegenover de Wolvenberg, en de spoorwegbermen van de spoorlijn Antwerpen-Gent langsheen de Antwerpse ring.