Rubenshuistuin; foto: Guy Voets

Doelstellingen van Natuurpunt Antwerpen Stad

Steeds meer wetenschappelijke studies tonen aan dat stedelijke omgevingen niet noodzakelijk 'verloren’ hoeven te zijn voor natuur. Integendeel, de grote diversiteit aan habitats in de stad zorgt vaak juist voor een grote diversiteit aan planten en dieren.

Wel is het zo dat die gemeenschappen erg te lijden hebben onder de stress van een stedelijke biotoop en dat ze daardoor gevaar lopen uit te sterven.

Natuur in de stad


De stad vormt een specifieke biotoop, die ook om een specifieke benadering vanuit het natuurbeheer vraagt. Natuurpunt meent dat ‘natuur in de stad’ veel te weinig aandacht en kansen krijgt en richt daarom een afdeling op in de grootste stad van Vlaanderen: de afdeling Antwerpen Stad.

En dat er heel wat te verwezenlijken is in Antwerpen, mag duidelijk zijn. Mens en dier hebben nood aan meer groen, maar niet eender welk groen. Het meeste baat hebben we bij kwaliteitsvol groen: plaatsen waar inheemse planten en dieren voedsel vinden en hun ‘diensten’ aan het stedelijk ecosysteem ten volle kunnen vervullen. Slecht ecologisch beheer leidt in een stad al vlug tot onevenwichten, zoals de woekering van soorten die overlast, schade of ziektes veroorzaken. Ook de Antwerpenaar is gebaat bij ‘echte’ natuur.

Concrete doelstellingen

“Antwerpen structureel groener maken, waarbij de natuurwaarde van het groen voorop staat”

Dat willen we realiseren door:
  • Vrijwilligerswerking
  • Kennis en expertise opbouwen
  • Samenwerking met andere verenigingen en het stadsbestuur
  • Sensibilisering voor het thema ‘natuur in de stad’
  • Educatieve initiatieven zoals cursussen en natuurwandelingen
  • Beheerwerken
  • Verwerven van terreinen
  • Ledenwerving