Tuinslak; foto: Guy Voets

Bestuur Natuurpunt Antwerpen Stad

Voorzitter, coördinator communicatie: Rit Van Damme, mail.

Ondervoorzitter, verantwoordelijke Beweging: Johan Wyckmans, mail.

Secretaris: Jo Van Uffelen, mail.

Penningmeester, verantwoordelijke ledenadministratie: Marc Van Outryve, mail.

Verantwoordelijke Beheer: Frank Rylant, mail.

Verantwoordelijke Beleid, verantwoordelijk uitgever, perscontact: Koen Van Keer, mail,

Verantwoordelijke Educatie: Maarten Schurmans, mail, bijgestaan door Jos Moeskops.