rups Meriansborstel / 7-10-12; foto:
            Eva Suls

Bestudeer de natuur met Natuurpunt Antwerpen Stad

Wij willen altijd meer leren en weten over de natuur en in onze afdeling is er plaats voor iedereen die interesse heeft voor studie over planten, dieren, klimaat, natuur- en landschapsbescherming,... over de relatie tussen het milieu en de mensen.

Antwerpen kan ons op dat vlak veel vertellen. Vertrekkend van studies over onze stadsbiotopen en de geschiedenis van de veranderingen in de stad kunnen wij proberen de levenskwaliteit te verbeteren en er voor zorgen dat onze kinderen hier een gezonde toekomst kunnen hebben.

Bij onze vrijwilligers zijn er mensen die veel weten over biologie, van spinnen tot planten, en van natuurbeheer en landschapsbescherming. Ze zijn bereid die kennis door te geven op een vriendelijke en toegankelijke manier. NAS staat open voor wie deze thema's al kent, maar ook voor iedereen die er meer over wil weten.

Er is veel te leren in de natuur.
Lessen over het leven en over hoe we ook in de stad natuurlijk en milieubewust kunnen leven.

Heb je belangstelling om beter met onze stad om te gaan, laten wij dan stad en natuur bestuderen!