herfst in Wolvenberg; foto: Johan
            Wyckmans

Beleidsartikels van Natuurpunt Antwerpen Stad

Natuurpunt Antwerpen Stad is een overtuigd voorstander van overleg en samenwerking met de stedelijke overheid en met andere verenigingen om de natuur in de stad meer en betere kansen te geven.

Daarom discussieert NAS met andere verenigingen en organisaties, is het geïnteresseerd in structureel overleg met het stadsbestuur en met stedelijke diensten.

We nemen hier teksten op die standpunten vertolken die onze afdeling ingenomen heeft over actuele thema's van het beleid inzake natuur en landschap, mobiliteit en ecologie.

Exotenproblematiek in Antwerpen
'Prairie madness' in Antwerpen
Vergeet ecologie niet in mobiliteitsdossiers
Elke gevelde boom is er één te veel
Slechte punten voor ecologie in Antwerpse ruimtelijke planning
"Gemengde gevoelens bij de Konijnenwei" (03/2015)
"Red de Natuur! Ook Wolvenberg bedreigd." (06/2015)
Meer stadsgroen nodig tegen hitte-stress.

Contacteer in verband met deze artikels Koen Van Keer, mail,
verantwoordelijk voor Beleid binnen het afdelingsbestuur.