Home
Floristisch Onderzoek voor Natuurbehoud
Inleiding
Wie is wie ?
Kalender
Recente artikels
Reisverslagen
Jaarverslagen
Links

 

Floristische nota's 2018


Overzicht excursies 2018


 

Grensoverschrijdende onderzoeken aan Fort Bedmar in het Grensdorp De Klinge


zaterdag 12 mei 2018.
Vooraf

Deze morgen verzamelen we op de parking van Camping Fort Bedmar, een restant van de Spaanse linie op de Nederlandse grens in Zeeuws Vlaanderen. Het is een initiatief van de Florawerkgroepen aan beide kanten van de grens: FON en de Steltkluut. De bedoeling is vooral om de hele camping af te neuzen op eventuele speciale soorten die zich weleens aandienen op plaatsen met veel reisvehikels uit verre streken. De camping ligt in twee hokken, grotendeels c4-11-12 en oostelijk een kleine punt in c4-11-21. We zullen lijsten maken in die twee kwartierhokken, eveneens over de grens, al komen die gegevens natuurlijk op de Nederlandse site van Waarneming.nl. Wij trekken het hok onbekommerd door en annexeren a.h.w. De Kriekeput (in Clinge, Kriekeputten - de Weelkens ) die naast de Oost-Vlaamse Koningsdijk gelegen is. Beide hokken worden dus onvolledig onderzocht. Heden zijn er: Nathalie De Somer, tevens onze gids. Verder noemen we Nico Wysmantel (streeplijst 2), Karin Thiers (foto’s), Pierre Van Vooren, André De Jonghe (streeplijst 1), Annick Ludwig en Erik Molenaar (Obsmapp en verslag).


Bespreking


Camping Fort Bedmar en omgeving.
We hebben toestemming van de uitbater om de camping vrij af te zoeken naar wilde flora. We zijn hem dan ook zeer dankbaar. Van af de parking is het maar enkele meters naar het hok. We starten nabij een kleine donk, waar we ‘de spits afbijten’ met alvast heel wat Rood herderstasje, Berijpt beemdgras en een kleine (maar ook de enige) populatie Eenjarige hardbloem. De hele voormiddag brengen wij zoekend door, van de ene open kampeerplek naar de andere gaand. Het is door de ligging van De Klinge al wel duidelijk dat de stroom Middellandse Zeegangers niet bepaald langs hier huiswaarts keert. Toch vinden we weer een Doornzaad-rozet (lijst twee) die aan Akkerdoornzaad herinnert, vergezeld van Paashaver, veel Duinvogelmuur, Knolboterbloem en Schapenzuring met lijnvormige blaadjes. Veelkleurig vergeet-mij-nietje staat overal in bloei, in gezelschap van Klein vogelpootje en een overvloed aan Veldereprijs. Rapunzelklokje staat nog niet in bloei en Pilzegge is niet erg talrijk te vinden. Op de grens loopt een sloot waarlangs we o.a. Puntwederik en een merkwaardige vergroeide Zachte berk aantreffen. De wortels omarmen stevig een rioolpijp.


Tegen de middag bereiken we een open plek met dominantie van Vroege haver. Voorts veel heischrale soorten, zoals Muizenoor, Schermhavikskruid, Brem, Hazenpootje, tapijten van Gewone veldbies, Schraallandpaardenbloem, Struikhei en grote plakkaten Haarmos en Leermos. Het schrale hoekje loopt nog verder door, want nadien vinden we Rode schijnspurrie en een massavegetatie van Klein tasjeskruid, dat grotendeels in vrucht staat. Na de vondst van Goudlork zaailingen is de hitte zo ongenadig dat we besluiten te middagmalen in de lokale kantine, waar ons het comfort van een bescheiden parasol wordt geboden, naast een aanbod dorstlessers, waaronder de lokaal gebrouwen amberkleurige Klingse Kalsei.

In het eerste hok ligt nog een kleine woonwijk langs een dreef waar we toch een beschaduwd kijkje nemen. Hier komen natuurlijk nog erg veel nieuwe soorten op de lijst, voornamelijk bos- en zoomsoorten zoals Wijfjesvaren, Wilde kamperfoelie, Look-zonder-look, Duinriet, Brede stekelvaren, Bergbasterdwederik, Geel nagelkruid, Valse salie en Akkerkool. In de wegkant staan enkele soorten uit het ‘pakske’ : Schermscheefbloem, Korenbloem en Bolderik. In de westpunt van het hok ligt een akker met kuilvoer, waar we een hele reeks akkeronkruiden kunnen noteren. Er groeit b.v. Klein bronkruid, Liggend hertshooi, Ingesneden dovenetel, Gevlekte rupsklaver en Moerasdroogbloem. Langs de akker komen we via een stortplaats terug op de camping. Er wordt niet veel nieuws gevonden tot we aan een visvijver met steile oevers komen. Kruipganzerik staat er fraai in bloei, met Zilverschoon, Gewone waternavel en enkele plekjes met Veldrus. In het water staat Gele lis en Riet. Dan verlaten we de camping en begeven we ons naar de Koningsdijk voor onze tweede lijst in c4-11-21.Kriekeput en Koningsdijk.
Op weg naar de oude linie op de dijk vinden we al Slanke sleutelbloem. In de zelfde greppel heeft zich een mooie populatie Struisvaren ontwikkeld, niet ver van de aanplanting in een voortuin. De gracht van Fort Bedmar is ontoegankelijk… Op de dijk vinden we de bekende groeiplaats van Onderaardse klaver, die bij verder speuren betrekkelijk groot is! Er staat ook Gewone veldsla in zaad. Daarna gaan we de grens over naar De Kriekeputten, waar ons een aantal verrassingen wachten. Het doorgaans afgesloten domein is vandaag opengesteld voor wandelaars. Velen laten hier vrolijk de hond los en het aantal drollen is er onverwacht talrijk. Boven ons suist een Boomvalk voorbij, terwijl wij voorzichtig de voeten neerzetten.


De waterpartij (Kriekeput) is omgeven door een verboste oever, die op enkele plekken is open gemaakt. Eerst ontmoeten we Knolglanshaver, waarvan er op ons staal slechts 4 kleine knolletjes zijn te vinden. In de halfschaduw vinden we er ook een kleine populatie Blauwe zegge, waarvan de treurvormen ons aanvankelijk naar Zeegroene zegge leken te leiden. Hier zijn opgaven van Moerashertshooi, Veelstengelige bies en Vlottende bies, die we allemaal kieken. We gaan de hele plas rond. Enkele andere opvallende soorten zijn er Trosvlier (bloei), de cultivar van Gewone esdoorn met panache-blaadjes en een duidelijke aanwezigheid van Vroege roggebraam, die prachtig in bloei staat. Het is er rijk aan exotische boomsoorten, ook in het Kriekeputdreefje. We zien er ook Prikneus, Reuzenbereklauw en cultivars van Wilde akelei. Daarna keren we terug naar de camping waar we onder een grote Catalpa de lome hitte bestrijden met een natje.Besluit

Het eerste hok kende eigenlijk geen waarnemingen, dus is het niet ongewoon dat we dat record overschreden hebben. Blijkbaar heeft men gedacht dat er niets te vinden zou zijn, maar met meer dan 200 taxa is het blijkbaar rijker dan gedacht. Bovendien zijn hier vindplaatsen van Knolboterbloem, Struikhei en zelfs Klein tasjeskruid. Zaken die we duidelijk niet in de velden rondom moeten verwachten. De merkwaardige rozet van Akkerdoornzaad blijft voorlopig onbevestigd, maar ik ben zeker dat er lokaal wel een oogje op wordt gehouden. Het uitstapje over de grens was eigenlijk maar een toemaatje in de lommer. De losse nota’s van dit tweede hok lijsten 165 soorten op. In totaal zagen we wel 270 taxa die dag. We hebben er in elk geval enkele danig zeldzame soorten gezien, waarvoor in het gebied geen enkele bescherming of beheermaatregel is opgesteld. Bij een goed beheer kan dit gebied echter een enorme opleving uit de zaadbank verwachten. Alles is beter dan het verruigde bos dat we hier hebben doorkruist.


Overzichtslijst van de taxa

De foto's van de excursie vind je hier op waarnemingen. Zo kan je volgen wat intussen ter discusie blijft of wordt goedgekeurd door onze validators. De waarnemingen zijn samengebracht in een totaallijst zonder inschattingen met Tansleyschaal. Klik Fort Bedmar en klik Kriekeput. voor een dagoverzicht van beide onderzoeken.

Erik

terug naar keuzelijst (bovenaan)

 
   

Laatste aanpassing 2018-05-18 15:50 | HOME | contact | Sitemap | Top