Home
Floristisch Onderzoek voor Natuurbehoud
Inleiding
Wie is wie ?
Kalender
Recente artikels
Reisverslagen
Jaarverslagen
Links

 

Floristische nota's 2017


Overzicht excursies 2017


 

Het zwarte gat in Sint Pauwels - Heuldonk en vallei Grote Beek


zaterdag 24 juni 2017 .
Vooraf

Sint-Pauwels is een deelgemeente van Sint-Gillis-Waas, vlak bij Sint-Niklaas. Johan, onze gids vandaag, ging er naar het Klein Seminarie Sint-Jozef. Dat is al vele jaren geleden, en net als onze stafkaarten ietwat onder het stof geraakt. Toch heb ik nog eens gekeken hoe landelijk het toen was, met een flink aantal beken, uitgestrekte velden en nauwelijks wegen.
Ons hok is c4-31-13 en Johan heeft het hok geadopteerd omdat het onder-bezocht was. Vandaag bestaat het floristisch gezelschap enkel uit hen die in één auto passen :Johan Peelman (streeplijst), Pierre Van Vooren, Annick Ludwig, Karin Thiers (foto’s) en Erik Molenaar (gids, verslag, obs). We carpoolen naar de Sint-Pauluskerk en als blijkt dat er geen plaatselijke deelnemers opdagen, vertrekken we langs de Schoolwegel naar het hok.


Bespreking


Dorpskern, Heuldonk en Wallenhof.
We starten aan een verlaten huis, waar we de akkerflora en de ruigte van een verlaten tuin optekenen. Echt nodig is dit niet, want het voetpad zelf is hier een bron van floristische vreugde. Naast urbane soorten gedijen er zelfs moerassoorten zoals Gevleugeld hertshooi. Voor de eerste honderd soorten hoeven we ons nauwelijks te verplaatsen, met volop Klein liefdegras, Brede lathyrus, Slaapbol, Bleekgele droogbloem, Akkerkool, Groene munt, Kleine majer en Stippelklaver. Onze eerste bijzondere vondst is Kransgras, op het einde van de Schoolwegel.

Spoedig belanden we in een nieuwe wijk met alleenstaande ruime huizen en de klassieke asfaltstraten zonder voetpad. De bermen zijn grotendeels overgeleverd aan de (on)wil van de gelanden, en op veel plaatsen versteend of van grind. Er liggen wel enkele speelgazons en een oude hoeve met een waterpartij, dicht gegroeid met Riet, Egelskop, Liesgras en Klein kroos. Aan het Brouwershof vinden we op de straat de eerste Draadklaver, met zijn doorzichtige peultjes. In de Ettingestraat noteren we o.a. escapes van Juffertje-in-het-groen, Wollige andoorn, Puntwederik, Tripmadam en Stijf ijzerhard.


Zo bereiken we de Wallenhof, waar in een diepe gracht een bekende vindplaats ligt van Waterwaaier, een Noord-Amerikaanse invasieve exoot. Van op afstand ziet het er uit als een dik Aarvederkruid, dus laat je niet foppen! In een aantal schrale gazons bloeit Liggend hertshooi uitbundig. Er is ook nogal wat verwildering van Viltige hoornbloem, tot ver voorbij de aanplanting in een border. Hierna begeven we ons naar de begraafplaats.

De graslandjes zijn er klein en erg schraal, met o.a. Spurrie, de smalle vorm van Schapenzuring (subsp. pyrenaicus), maar Struikhei ontbreekt er. Na een poos ontdekken we het broertje van Muurpeper: Zacht vetkruid. De blaadjes staan keurig in zes rijtjes naast elkaar, en mits enig speuren met de loep zie je een klein spoor aan de basis van het blaadje. Uiteraard smaakt de plant niet naar peper! Er is trouwens geen Muurpeper gevonden op de begraafplaats, maar als troost wel enkele bloeiende planten Zandblauwtje. Op weg naar ons middagmaal in Den Decker treft Pierre nog een onooglijk grasje aan, dat van ver een treurvorm van Straatgras kan zijn. Het gaat wel om Stijf hardgras. Voor de campingfanaten: er heeft daar op het voetpad een Camper gestaan, een mogelijk bron van aanvoer.Vallei Grote Beek, Collemanstraat en Groenstraat.
Langs het Klapdorp begeven we ons naar de uitgestrekte akkers en weilanden, die het grotere deel van het hok uitmaken. Er is in die straat echter vrij veel te zien! Naast Straatwolfsmelk op twee plekken, noteren we verwilderd Muskuskaasjeskruid en Blaassilene. We vinden er opnieuw de langarige Zachte dravik, Bromus hordeaceus subsp. longipedicellatus, maar er wordt me al aangeraden dit zonder de ondersoort te posten. We zullen zien! Het gaat opnieuw om vertakte, grote, liggend opstijgende planten met onderaan in de bloeiwijze lange multipele vertakkingen met grote meeldraden. De kenmerken zijn niet zo uitgesproken als bij de vorige vondsten in Ekeren en ’s Gravenwezel, maar de andere, gewone Zachte draviken (subsp. hordeaceus) in de bermen lijken er in de verste verte niet op. Deze hier staat trouwens ruderaal, op opengewerkt zand, niet in grasland. In de maisvelden is niet veel meer te beleven, maar Hoog struisgras weet zich in de mais prima te handhaven en staat prachtig in bloei. Het lijkt van ver wel Windhalm.


Soms vind je toch iets bijzonders. Zo vergaat het ons ook, als we een rare zegge willen bekijken die in de akkerrand staat. Na enig ploeteren door grachten bereiken we de uitgestrekte populatie, die helemaal geen zegge blijkt te zijn, maar een Cypergras. Al gaan de planten amper in bloei, je kan al zien dat ze lang gesteelde bloeiwijzen hebben, met een rode aanzet op de top. De brede stengel en de bladeren onderaan zijn met een rood baksteenmotief getekend. Het gaat om Rood cypergras. Er wordt een exemplaar met wortelstok uitgegraven om verder op te kweken. Je weet maar nooit! In elk geval, ook tussen de velden wordt tuinafval gekieperd. Zo vinden we in de houtkanten verderop meermaals Groot trilgras. Na een moeilijke doorgang langs de beek – met Reuzenbereklauw, Gewone engelwortel, “Geranium oxo” en Reuzenbalsemien in bloei bereiken we de Lijkveldestraat, waar de crème-glace kar zijn opwachting maakt. Van daar zullen we de Groenstraat afgaan tot aan het bos. Naast elementen van zure bossen, zoals Valse salie, Zachte witbol en Adelaarsvaren is het hier niet de moeite waard. Door de velden keren we terug naar de baan, waar we o.a. nog soorten aantreffen als Tongvaren in een rioolkolk, en escapes van Grote tijm, Cypreswolfsmelk, Valse ridderspoor, Venkel en Vlakbladige kruisdistel in de steenslag van de bermen.
Besluit

Dit Zwart Gat is zeker en vast een onverwacht succes gebleken! Onze streper dacht dat we zo’n 200 soorten zouden hebben, maar het blijken er bijna driehonderd, waarvan een twintigtal echt zeldzame. We vinden het jammer dat we de lokale floristen zo weinig mogen ontmoeten. Het lijkt wel of het in het Waasland stilgevallen is.
Het aanhoudende droge en hete weer heeft de subtropische (tuin)soorten een duidelijke voorsprong gegeven. Gelukkig hadden we vandaag af en toe een vlaagje motregen. Zo weten we dat we nog in Vlaanderen bezig zijn!


Overzichtslijst van de taxa

De foto's van de excursie vind je hier op waarnemingen. De waarnemingen zijn samengebracht in een totaallijst zonder inschattingen met Tansleyschaal. Klik Sint-Pauwels voor een dagoverzicht.

Erik

terug naar keuzelijst (bovenaan)

 
   

Laatste aanpassing 2017-11-10 12:02 | HOME | contact | Sitemap | Top