rede, foto: Guy Voets

Colofon

Natuurpunt Antwerpen stad werd op 16 maart 2012 opgericht met als grondgebied Antwerpen (2000, 2018, 2060), Borgerhout (2140) binnen de Ring en Berchem (2600). Er werd meteen een kleine website gelanceerd, hooguit enkele pagina's, met de mogelijkheid om vanuit dezelfde host ook nieuwsbrieven te sturen. Het was echter een logge bedoening, met een hoop onzichtbare toeters en bellen en een onhandig 'content management' systeem (CMS).
Toen stelde Natuurpunt 'Mechelen' (de nationale koepel) de plaatselijke afdelingen in de gelegenheid het sjabloon van de (oude) NP-site te gebruiken voor hun plaatselijk nieuws. Daarmee ging onze webmaster Guy Voets aan de slag. In overleg met voorzitter Bart Van de Voorde werd het 'skelet' bepaald: 5 rubrieken (wie, doe mee, actie, studie en publicaties), die elk weer opgedeeld werden in 4 thema's. Op 1 december 2012 waren een veertigtal pagina's klaar voor publicatie.

open source

Guy koos bewust voor 'open source' programma's om de site mee te creëren. Naar zijn idee gaat vrije (“free as in free speech”) en gratis (“free as in free beer”) software het beste samen met een duurzaam en verantwoord gebruik van middelen en grondstoffen zoals Natuurpunt nastreeft. Iedereen kan deze software verder verspreiden en hem bewerken (d.w.z. bijdragen tot de verdere ontwikkeling ervan), onder dezelfde licentie.
Hier zijn de voornaamste 'tools' waarmee gewerkt wordt:
  • LibreOffice (gebruikte versie: 4.3.5): tekstverwerker, rekenblad, presentatie – de gratis en vrije tegenhanger van MS Office.
  • GIMP (GNU Image Manipulation Program, versie: 2.8.14): voor het bewerken, bijsnijden en schalen van foto's, het omzetten van pdf in jpg, toevoegen van tekst op illustraties enzovoort.
  • jEdit (versie: 5.2 pre1): tekstverwerker voor programmeurs – ideaal voor het schrijven van html en css, de codeertalen waarin de website opgesteld is.
  • Simple CSS werd in het begin gebruikt om de 'cascading style sheet', het stijlblad van de website, te bewerken, maar dat lukt ook in jEdit.
  • Lightbox is een gratis programma (donaties welkom) dat dient om foto's in groter formaat en fotoshows te presenteren.
  • FileZilla (versie: 3.9.0.6): een 'client' om bestanden te publiceren, d.w.z. op te laden naar de server.
  • Hoe je html en css gebruikt en schrijft, kan je makkelijk op internet vinden bij de w3schools van het W3C, de ontwikkelaars van deze codeertalen.
  • W3C, het World Wide Web Consortium, laat je ook gratis en online controleren of je geen 'taalfouten' in je webpagina's hebt staan: de Markup Validation Service. Zo vermijd je 'dialecten' die sommige bedrijven en programma's je proberen op te solferen (Internet Explorer bv.).
Voor de nieuwsbrieven wordt een ander handig online programma gebruikt, MailChimp, en onze host voor de website en mailadressen is DreamHost.

copyright

De meeste foto's zijn van Guy Voets en het overgrote deel werd in en rond Antwerpen genomen, zoals het past voor een website over Natuur in 't Stad.. De fotograaf wordt vermeld aan de voet van de betreffende pagina (of toch in de broncode). Soms gaat het om campagnefoto's van Natuurpunt vzw en berust het copyright bij Natuurpunt of bij zijn fotografen.
De teksten zijn van Natuurpunt, Natuurpunt Antwerpen Stad of van Guy Voets en kunnen mits bronvermelding geciteerd worden.

Team snelle media

Met vrijwilligers onderhouden we de snelle media van Natuurpunt Antwerpen Stad.

webmaster 2012-2015: Guy Voets

Guy in Gorbeia, Baskenland, foto: Touché Guimarães Op 11-jarige leeftijd sloot Guy zich met zijn zuster Ellen aan bij de Belgische Jeugdbond voor Natuurstudie, één van de voorlopers van de Jeugdbond voor Natuur en Milieu (JNM). Ze waren allebei geïnteresseerd in planten, Guy ook in zeemollusken.

Guy werd hoofdredacteur van het afdelingsblad De Steenuil. Na enkele jaren stapte hij over naar het bondsblad Stentor en zat tegelijk ook als natuurbeschermingssecretaris in het bondsbestuur.

Met zijn vriend bjn-er Robert Van den Brande behaalde hij in 1966 (?) het diploma van Natuurgids toen het Centrum Voor Natuurbeschermingseducatie die cursus voor het eerst inrichtte in België. De BJN werkte niet met natuurgidsen, maar met 'peren', dat wil zeggen dat we allemaal natuurkennis aan elkaar doorgaven.
Aan de universiteit groeide de politiek-sociale interesse van Guy en trok hij enkel sporadisch nog de natuur in...
Toen in Antwerpen de nieuwe afdeling 'stad' opgericht werd, besloten Guy en zijn echtgenote Touché Guimarães zich actief in te zetten als vrijwilligers... en dit is een resultaat van die inzet. In haar geboorteland Brazilië ijverde Touché voor het behoud van de Mata atlântica, het bedreigde Atlantisch woud dat in 1999 Werelderfgoed werd. Guy is nu weer actief bij het CVN, als begeleider van de cursus natuurgids.
Je kan websites van het koppel en foto's door Guy gemaakt bekijken op www.toucheguy.be.