hooien op Wolvenberg; foto: Erik
            Molenaar

Actief in natuurgebied Wolvenberg


Natuurpunt Antwerpen Stad beheert waardevolle natuurgebieden en tracht via overleg met het stadsbestuur het natuurbeheer in parken, groene ruimten en de bermen van de belangrijkste verbindingswegen en spoorwegen te verbeteren.

Volgende beheerdag - Kijk op onze kalender

Ons enig en uniek eigen natuurgebied


In het district Berchem beheren we een belangrijk erkend natuurgebied: de Wolvenberg. Het gebied is gelegen tussen de Singel, de Grote steenweg, de Posthofbrug en de ring van Antwerpen. Het sluit aan bij het complex van bermen langs de kleine ring rond Antwerpen (R1) en de spoorlijn Antwerpen-Gent en staat zo in verbinding met het provinciaal park en natuurgebied Ter Rivierenhof in Deurne in het noorden en de Hobokense Polder in het zuiden.

Daarnaast beheren we een aantal natuurpercelen in het park de Brilschans aan de andere kant van de ring, recht tegenover de Wolvenberg, en de spoorwegbermen van de spoorlijn Antwerpen-Gent langsheen de Antwerpse ring.

Brialmontgordel

Lees hier een korte historiek over de Brialmontgordel, de Fortengordel waar Wolvenberg, Brilschans, Halfmaantje en Mastvest als natuurgebied interesssante restanten van zijn.

Wolvenberg Natuurlijk - 'historische' CD-roms

Wolvenberg en de Werf van de Eeuw:
Ter gelegenheid van het 15-jarig bestaan van de werkgroep Wolvenberg Natuurlijk werd in 2006 een CD-rom uitgegeven met teksten, verslagen, waarnemingen, kaartjes en plattegronden over Wolvenberg, natuur in de stad, en de aanleg van de Antwerpse Ring.

Wolvenberg tussen Spaanse en Grote Omwalling:
In 2004 verzorgde Wolvenberg Natuurlijk een CD-rom met materiaal uit de periode 2003 en 2004.

Wolvenberg en het Ringbos:
Bij zijn 12-jarig bestaan gaf Wolvenberg Natuurlijk een CR-rom uit met diverse documenten, kaartjes en veel foto's, onder meer een presentatie van het Natuurwandelpad Wolvenberg

Dit materiaal stellen we nu opnieuw ter beschikking. Je kan het online bekijken of downloaden.
Voor een zacht prijsje kunnen we je een CD bezorgen met de drie edities.
Met dank aan Erik Molenaar en Wim Strecker van de WONA-werkgroep.

Natuurbeheer


Het beheer wordt al bijna 20 jaar gedaan door de werkgroep Wolvenberg Natuurlijk, die sinds maart 2012 deel uitmaakt van de nieuwe afdeling Natuurpunt Antwerpen Stad. Alle helpende handen zijn welkom (zie kalender). De beheersploeg is te velde op woensdagavond (19u, mei-augustus) en op zondagmorgen (9u30, september-april).

Je kan hier een folder over Wolvenberg downloaden.

Erik Molenaar is Conservator van Wolvenberg - e-mail
Frank Rylant is verantwoordelijk voor het beheer van Wolvenberg - e-mail