NP voor iedereen; foto:Guy Voets

Actief in natuur en stad met Natuurpunt Antwerpen Stad

  • Natuurpunt Antwerpen Stad organiseert allerlei acties om bij te dragen aan de ontwikkeling van Natuur in de Stad. We organiseren workshops zodat je zelf aan de slag kan om nestkastjes te bouwen, of bijenhotels, om die dan in je tuin te hangen en zo bij te dragen aan het verbeteren van de biodiversiteit in de stad.

  • We zetten ons ook in voor het vermenigvuldigen van het aantal geveltuinen in de stad. Tegeltuintjes maken de stad niet alleen gezelliger en fleuriger. Hoe meer geveltuintjes er komen, hoe gemakkelijker vlinders, bijen en andere insecten -en natuurlijk ook tuinvogels- zich over de stad kunnen verspreiden. Onze afdeling organiseert tweemaal per jaar een geveltuinactie waarbij een aantal bewoners van één of meer straten samen geveltuintjes inricht. Ook nog goed voor de samenhang in de buurt!

  • Samen met www.natuurpunt.be vragen we aandacht voor specifieke campagnes die op een gegeven moment de aandacht verdienen van natuurliefhebbers in Vlaanderen.

  • Last but not least is er het ecologisch beheer van het enige natuurgebied dat we tot nu toe rijk zijn: Wolvenberg. Wekelijks gaat een ploeg eropuit om te werken in deze brok natuur aan de rand van de stad. Maaien, paden onderhouden, ongewenste plantensoorten (invasieve exoten) bestrijden, het terrein inrichten voor interessante inheemse soorten (bv. poeltjes graven voor de salamanderpopulatie). Er is een massa werk, en ook na 20 jaar komen we handen tekort om alles te doen wat we graag zouden willen om van Wolvenberg een biodiverse oase te maken midden in de drukte van de stad. Het geluid van de vrachtwagens op de ring moet je er wel bij nemen...